Wschód 2021 – relacja cz. 1

autor: Piotr Wierzbowski