Pomorska 500 – wywiad z twórcami podróży pomorskim wododziałem

autor: Piotr Wierzbowski