Wisła 1200 – relacja cz. 2 [Warszawa – Gdańsk]

autor: Piotr Wierzbowski