Wisła 1200 – relacja cz. 1 [Barania Góra – Warszawa]

autor: Piotr Wierzbowski