Wisła 1200 [2021] cz. 1 – Królowa jest tylko jedna…

autor: Piotr Wierzbowski